האתר משמש פלטפורמה לטעינת כרטיסי סים פריפייד בזמן אוויר לכל חברות התקשורת במקום אחד.
הטעינה מתבצעת אוטומטית עד 10 דקות מקבלת אישור הזמנה.

טעינת מספר קיים

נא לבחור את חברת התקשורת שלכם:

הזמנת כרטיס סים פריפייד

הזמנת כרטיס סים פריפייד חדש כולל טעינה.